qdbadmin

About QBD

This author has not yet filled in any details.
So far QBD has created 438 blog entries.

Njoftim Për Bashkëpuntor Të Jashtëm Për Përgatitjen E Videove Didaktike Për Projektin “Mësojmë Shqip”

By |December 2nd, 2022|

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon bashkëpunëtorë të jashtëm, për realizimin e videove didaktike “Mësojmë shqip”

Bashkëpunëtor i jashtëm për realizimin e videove didaktike “Mësojmë shqip”- mësues i
gjuhës shqipe.
Mësuesi i gjuhës shqipe, do të shpjegojë pjesët e përzgjedhura nga materiale mësimore dhe do t’u përcjellë nxënësve informacionet dhe konceptet kryesore si në klasë.
Bashkëpunëtori i jashtëm (mësuesi […]

QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin ilustrator (piktor)

By |October 4th, 2022|

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018, “Për diasporën”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, i ndryshuar; Rregullores së brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nr. 65 Prot., datë 06.02.2020; dhe Urdhrit nr. 53, datë 03.10.2022, “Për shpalljen e pozicioneve vakante për bashkëpunëtorë […]

QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin autor / autorë

By |October 4th, 2022|

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018, “Për diasporën”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, i ndryshuar; Rregullores së brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nr. 65 Prot., datë 06.02.2020; dhe Urdhrit nr. 53, datë 03.10.2022, “Për shpalljen e pozicioneve vakante për bashkëpunëtorë […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |June 22nd, 2022|

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:
Specialist jurist, në […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |June 15th, 2022|

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Specialist Digjitimi, në […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |June 15th, 2022|

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Përgjegjës sektori, në […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |June 15th, 2022|

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndryshuar,  si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12.07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Specialist IT-je, në Sektorin […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |May 30th, 2022|

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndryshuar,  si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12.07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Specialist IT-je, në Sektorin […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |May 16th, 2022|

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Përgjegjës sektori, në […]

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |May 16th, 2022|

 

Në zbatim të Ligjit nr.16, datë 18.04.2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, nr. 469, datë 26.07.2018, i ndyshuar, si dhe Ligjit nr. 7961, datë 12. 07. 1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall  konkursin për pozicionin vakant:

 

Specialist Digjitimi, në […]