Foto dite/ Koliqi Camaj e Maloki

Foto dite/ Koliqi Camaj e Maloki

Ernest Koliqi, Martin Camaj, Krist Maloki, tre intelektualë të shquar, tre emra të njohur e të rë ndësishëm të letrave shqipe e të Diasporës shqiptare. Fotografia është shkrepur në Romë në vitin 1962.