Konkursi për tekstin mësimor për mësimin plotësues në Diasporë dhe Mërgatë, Niveli 1