QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin ilustrator (piktor)

QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin autor / autorë

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A2”

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 2 – Libri i mësuesit”

Qendra e Botimeve për Diasporën në dy vite: Jo premtime, po realizime

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 1 – Libri i mësuesit”

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A1”

Një gjuhë, një komb!

Diaspora tani me një tekst të përbashkët për mësimin e gjuhës shqipe

QBD/ Nisen sot në Bullgari, Suedi, Finlandë, Norvegji, Japoni, Ukrainë, Angli, Kroaci, Danimarkë dhe SHBA tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë