Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin zhvilloi një seancë dëgjimore për veprimtarinë vjetore 2022 të Qendrës së Botimeve për Diasporën

REVISTA – SHQIPJA NË DIASPORË 2022

FTESË PËR KONKURRIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM PËR TRAJNUES PËR KUALIFIKIMIN PROFESIONAL TË MËSIMDHËNËSVE TË GJUHËS SHQIPE DHE KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

Njoftim Për Bashkëpuntor Të Jashtëm Për Përgatitjen E Videove Didaktike Për Projektin “Mësojmë Shqip”

QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin ilustrator (piktor)

QBD/ Ftesë për konkurrim për bashkëpunëtor të jashtëm për projektin “Jam shqiptar” për pozicionin autor / autorë

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A2”