Si të aplikojmë online për rinovim dokumentesh biometrike dhe deklarim të adresës

Si të aplikojmë online për rinovim dokumentesh biometrike dhe deklarim të adresës

Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumenteve të tyre biometrike (pasaportë dhe ID), si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat konsullore. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania.
Këtu gjeni hapat që duhet të ndiqni për të aplikuar online për rinovim dokumentesh biometrike dhe deklarim të Adresës.

Kliko këtu