VENDIM Nr. 1 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per miratimin e kryetarit dhe nenkryetarit”

 

 

VENDIM Nr. 2 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per rishikimin dhe finalizimin e rregullores”

 

 

VENDIM Nr.3 Komisionit te Perbashket RSH-KS “​Per miratimin e kalendarit te punes”

 

 

VENDIM nr. 4, datë 13.10.2020,  “Për hartimin dhe miratimin e “Standardeve për tekstet mësimore të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë”, në përputhje me legjislacionet e të dyja vendeve

 

VENDIM Nr.1, datë 22.05.2019, PËR MIRATIMIN E KRYETARIT TË KOMISIONIT TË PËRBASHKËT

 

 

VENDIM Nr.2, datë 22.05.2019, PËR PËRCAKTIMIN E HAPAVE PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E PAKETËS INFORMATIVE TË TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.3, datë 27.06.2019, PËR SHQYRTIMIN E RREGULLORES SË KOMISIONIT DHE MIRATIMIN E KALENDARIT TË PUNËS PËR TEKSTET E PËRBASHKËTA