MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN DHE FAKULTETIT E HISTORISË DHE TË FILOLOGJISË, UNIVERSITETI TIRANËS

 

 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRIT TË SHTETIT PËR DIASPORËN, QEVERIA E SHQIPËRISË DHE ORGANIZATËS NDËRKOMBËTARE PËR MIGRACIONIN (ONM) “PËR KONSULTIM NË ÇËSHTJET ME INTERES TË PËRBASHKËT”

 

 

MARRËVESHJE PËR SHËRBIMET POSTARE MIDIS QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN DHE POSTËS SHQIPTARE SH.A

 

 

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MINISTRISË SË DIASPORËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE MINISTRISË SË ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR ORGANIZIMIN E PËRBASHKËT TË MËSIMIT TË GJUHËS SHQIPE DHE TË KULTURËS                            SHQIPTARE NË DIASPORË DHE NË MERGATË

 

KURRIKULA E PËRBASHKËT E MËSIMIT PLOTËSUES TË GJUHËS SHQIPE DHE KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË