Raporti Vjetor 2023

 

 

Dergohet Buxheti 2023-2025

 

 

Detajimi i Buxhetit 2021-2022

 

 

Detajimi i Buxhetit 2020

 

 

Raporti Vjetor 2022

 

 

Raporti Vjetor 2021

 

 

 

Raporti Vjetor 2020

 

 

Relacion i mbledhjeve me përfaqësues të shkollave shqipe në diasporë

 

 

 

Raporti Vjetor 2019