Vendimet e Komisionit 2019 – 2021 Për Organizimin E Përbashkët Të Mësimit Të Gjuhës Shqipe Dhe Të Kulturës Shqiptare Në Diasporë Dhe Në Mërgatë

 

 

 

Paketa e Dokumenteve per Proceduren e Zhvillimit te Konkursit te Tektseve Mesimore per Diasporen, Niveli II dhe III

 

 

 

VENDIM Nr. 1, date 12.12.2022 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per Mirtatimin E Kalendarit Te Punes Per Shpalljen E Konkursit Per Tekstet Mesimore Per Mesimin E Gjuhes Shqipe Dhe Kultures Shqiptare Ne Diaspore Dhe Ne Mergate Me Titullin Gjuha Shqipe Dhe Kultura Shqiptare, Niveli 2 Dhe Niveli 3”

 

 

VENDIM Nr. 2, date 13.12.2022 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per Miratimin E Paketes Se Dokumenteve Per Proceduren E Zhvillimit Te Konkursit Te Teksteve Mesimore Per Diasporen, Niveli II Dhe Niveli III”

 

 

VENDIM Nr. 1 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per miratimin e kryetarit dhe nenkryetarit”

 

 

VENDIM Nr. 2 Komisionit te Perbashket RSH-KS “Per rishikimin dhe finalizimin e rregullores”

 

 

VENDIM Nr.3 Komisionit te Perbashket RSH-KS “​Per miratimin e kalendarit te punes”

 

 

VENDIM nr. 4, datë 13.10.2020,  “Për hartimin dhe miratimin e “Standardeve për tekstet mësimore të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe mërgatë”, në përputhje me legjislacionet e të dyja vendeve

 

VENDIM Nr.1, datë 22.05.2019, PËR MIRATIMIN E KRYETARIT TË KOMISIONIT TË PËRBASHKËT

 

 

VENDIM Nr.2, datë 22.05.2019, PËR PËRCAKTIMIN E HAPAVE PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E PAKETËS INFORMATIVE TË TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.3, datë 27.06.2019, PËR SHQYRTIMIN E RREGULLORES SË KOMISIONIT DHE MIRATIMIN E KALENDARIT TË PUNËS PËR TEKSTET E PËRBASHKËTA