RREGULLORE E BRENDSHME PËR REVISTËN ”LETËR NGA DIASPORA”

 

 

RREGULLORE E BRENDSHME PËR PËRZGJEDHJEN E BASHKËPUNËTORËVE TË JASHTËM

 

 

RREGULLORE E BRENDSHME PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PUNËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

RREGULLORE PËR FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT KOORDINUES TE QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN