KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

By |February 27th, 2023|

Tiranë, më 27.02.2023
KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN
E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN
——————————————————————————————————————–
THIRRJE PËR APLIKIM NË KONKURSIN E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN,
NIVELI II DHE NIVELI III

Shkarko Dokumentin