Monthly Archives: October 2023

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

By |October 31st, 2023|

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN
E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN
——————————————————————————————————————
THIRRJE PËR APLIKIM PËR RECENSENTË PËR VLERËSIMIN E TEKSTEVE
MËSIMORE PËR DIASPORËN, NIVELI II DHE III

Shkarko dokumentin

NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

By |October 25th, 2023|

NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM
GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon një bashkëpunëtor të jashtëm, gazetar në shtypin e shkruar dhe online, në kuadër të realizimit të projetit të revistës informuese “Flasim shqip”|.

Gazetari duhet të plotësojë këto kërkesa:
• Të jetë shtetas shqiptar;
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
• Të ketë […]