NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

By |January 22nd, 2024|

NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM
GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon një bashkëpunëtor të jashtëm, gazetar në shtypin e shkruar dhe online, në kuadër të realizimit të projetit të revistës informuese “Flasim shqip”|.

Gazetari duhet të plotësojë këto kërkesa:
• Të jetë shtetas shqiptar;
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
• Të ketë […]