Vendimi Nr.2 date 07.02.2024

 

 

Vendimi Nr.1 date 07.02.2024

 

 

Vendimi Nr.7 date 28.12.2023

 

 

Vendimi Nr.6 date 17.07.2023

 

 

Vendimi Nr.5 date 17.07.2023

 

 

Vendimi Nr.4 date 29.06.2023

 

 

Vendimi Nr.3 date 29.06.2023

 

 

 Vendimi nr. 2, date 31.01.2023 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 1, date 31.01.2023 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 7, date 22.12.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 1, date 07.07.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 2, date 28.07.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 3, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 4, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 5, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 6, date 27.10.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimin nr. 1 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per  klasiket dygjuhesh”

 

 

Vendimin nr. 2 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per miratimin ne parim te platformes digjitale  “

 

 

Vendimin nr. 3 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per miratimin ne parim te revistes letrare”

 

 

VENDIM nr.4, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E LOJËS “MOS U NXEH”

 

 

VENDIM nr.5, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E  “TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE”

 

 

VENDIM nr.6, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E “REVISTËS LETRARE NË SHQIP-ANGLISHT”

 

 

VENDIM nr.7, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E  “LISTËS SË TEKSTEVE SHKOLLORE 2020-2021”

 

 

Vendimin nr. 8 datë 01.10.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e vlerës së honorarit për anëtarët e Komisionit të përbashkët Shqipëri-Kosovë”

 

 

Vendimin nr. 9 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e blerjes së të drejtave të tekstit shkollor për diasporën në tre nivele”

 

 

Vendimin Nr. 10 datë 25.11.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për propozimin e cmimit të revistës Letër nga Diaspora”

 

 

Vendimin Nr. 11 datë 09.12.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e raportit vjetor të punës së Qendrës së Botimeve për Diasporëne nivele”

 

 

VENDIM Nr.1, datë 19.04.2019, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.2, datë 19.04.2019, PËR MIRATIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.3, datë 05.07.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË TEKSTEVE SHKOLLORE PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË DIASPORË PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020

 

 

VENDIM Nr.4, datë 03.09.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LIBRAVE SHTESË NË NDIHMESË TË MËSIMIT NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.5, datë 23.09.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LIBRAVE SHTESË NË NDIHMESË TË MËSIMIT NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.6, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E BOTIMIT TË “FJALORIT DYGJUHËSH PËR FËMIJË”

 

 

VENDIM Nr.7, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E SERISË (KOLANËS) “KLASIKËT DYGJUHËSORË” TË SHTËPISË BOTUESE SPANJOLLE “LIBSA”

 

 

VENDIM Nr.8, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E BLERJES SË TË DREJTËS PËR AKSES NË PLATFORMËN ONLINE TË GJUHËS SHQIPE PËR RRETH 300 MËSUES NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.9, datë 24.12.2019, PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË PUNËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.10, datë 24.12.2019, PËR PROPOZIMIN E ÇMIMIT NË KOPERTINË , TIRAZHIN PËRKATËS PËR ÇDO GJUHË DHE KATEGORITË QË DO TA PËRFITOJNË FALAS LIBRIN “FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË”