Vendimi nr. 2, date 31.01.2023 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 1, date 31.01.2023 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 7, date 22.12.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 1, date 07.07.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 2, date 28.07.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 3, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 4, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 5, date 02.09.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimi nr. 6, date 27.10.2022 i Keshillit Koordinues te Botimeve

 

 

 Vendimin nr. 1 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per  klasiket dygjuhesh”

 

 

Vendimin nr. 2 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per miratimin ne parim te platformes digjitale  “

 

 

Vendimin nr. 3 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Per miratimin ne parim te revistes letrare”

 

[/vc_column_text]

VENDIM nr.4, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E LOJËS “MOS U NXEH”

 

 

 

VENDIM nr.5, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E  “TREGIME TË MOÇME SHQIPTARE”

 

 

 

VENDIM nr.6, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E “REVISTËS LETRARE NË SHQIP-ANGLISHT”

 

 

 

VENDIM nr.7, date 11.06.2020, PËR MIRATIMIN E  “LISTËS SË TEKSTEVE SHKOLLORE 2020-2021”

 

 

 

Vendimin nr. 8 datë 01.10.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e vlerës së honorarit për anëtarët e Komisionit të përbashkët Shqipëri-Kosovë”

 

 

Vendimin nr. 9 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e blerjes së të drejtave të tekstit shkollor për diasporën në tre nivele”

 

 

Vendimin Nr. 10 datë 25.11.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për propozimin e cmimit të revistës Letër nga Diaspora”

 

 

Vendimin Nr. 11 datë 09.12.2020 i Keshillit Koordinues te Botimeve “Për miratimin e raportit vjetor të punës së Qendrës së Botimeve për Diasporëne nivele”

 

 

VENDIM Nr.1, datë 19.04.2019, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.2, datë 19.04.2019, PËR MIRATIMIN E SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM TË KËSHILLIT KOORDINUES TË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

VENDIM Nr.3, datë 05.07.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË TEKSTEVE SHKOLLORE PËR MËSIMIN PLOTËSUES NË DIASPORË PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020

 

 

VENDIM Nr.4, datë 03.09.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LIBRAVE SHTESË NË NDIHMESË TË MËSIMIT NË DIASPORË

 

 

 

VENDIM Nr.5, datë 23.09.2019, PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LIBRAVE SHTESË NË NDIHMESË TË MËSIMIT NË DIASPORË

 

 

 

VENDIM Nr.6, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E BOTIMIT TË “FJALORIT DYGJUHËSH PËR FËMIJË”

 

 

 

VENDIM Nr.7, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E SERISË (KOLANËS) “KLASIKËT DYGJUHËSORË” TË SHTËPISË BOTUESE SPANJOLLE “LIBSA”

 

 

VENDIM Nr.8, datë 07.11.2019, PËR MIRATIMIN E BLERJES SË TË DREJTËS PËR AKSES NË PLATFORMËN ONLINE TË GJUHËS SHQIPE PËR RRETH 300 MËSUES NË DIASPORË

 

 

VENDIM Nr.9, datë 24.12.2019, PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË PUNËS SË QENDRËS SË BOTIMEVE PËR DIASPORËN

 

 

 

VENDIM Nr.10, datë 24.12.2019, PËR PROPOZIMIN E ÇMIMIT NË KOPERTINË , TIRAZHIN PËRKATËS PËR ÇDO GJUHË DHE KATEGORITË QË DO TA PËRFITOJNË FALAS LIBRIN “FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË”

[/vc_column][/vc_row]