NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM REDAKTOR SHKENCOR (ANTROPOLOG)

By |November 14th, 2023|

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM
REDAKTOR SHKENCOR (ANTROPOLOG)

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon një bashkëpunëtor të jashtëm, redaktor shkencor (antropolog), për projektin “Jam shqiptar”.

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat që plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Kërkesa të përgjithshme:

• Të jetë shtetas shqiptar;
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
• Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
• Të ketë eksperiencë profesionale […]