Titujt e fundit

Të reja dhe ngjarje

Postimet e fundit

Sete nga Botimet

POLITIKAT SHTETËRORE PËR DIASPORËN
Politikat e reja shtetërorë të hartuara nga Ministri i Shtetit për Diasporën botohen për herëtë parë në përmbledhjen “Politika Shtetërore për Diasporën”. Rreth një vit më parëShqipëria nuk kishte legjislacion apo strategji për shtetasit apo bashkëkombësit e saj jashtë vendit.
Sot pas një pune voluminoze të institucionit të Ministrit të Shtetit për Diasporën vjen në një botim të plotë gjithë korniza e re dhe e plotë ligjore duke filluar nga krijimi i institucioneve shtetërore, rritja e burimeve financiare, materiale e njerëzore. Materiali i paraqitur në këtë botim shërben për informimin e shtetasve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit mbi ecurinë e strukturave shtetërore dhe legjislacionit të ri për marrëdhëniet me Diasporën shqiptare.
Reforma e politikave shtetërore në fushën e Diasporës mbështetet në kërkesat imediate për implementimin e plotë të dispozitave kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, por edhe për promovimin e angazhimit të Diasporës në vendin e origjinës si dhe qasjen drejt një ndërgjegjeje evropiane për rëndësinë e Diasporës në ndërtimin e urave lidhëse midis vendeve pritëse dhe vendit të
origjinës.

Partnerët: