Njohja dhe përhapja e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Diasporë përmes botimit të teksteve shkollore…

Organizimi i brendshëm i Qendrës së Botimeve për Diasporën…

Projekte të organizuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën ose me ndihmën e saj…

Publikime të raporteve periodike për veprimtarinë e Qendrës së Botimeve për Diasporën…

Të rejat e fundit

 

Informohuni në lidhje me aktivitetet dhe projektet e Qendrës së Botimeve për Diasporën…

QBD/ Nisen sot në Bullgari, Suedi, Finlandë, Norvegji, Japoni, Ukrainë, Angli, Kroaci, Danimarkë dhe SHBA  tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë

Nisen sot në Bullgari, Suedi, Finlandë, Norvegji, Japoni, Ukrainë, Angli, Kroaci, Danimarkë dhe SHBA dërgesat me  tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë 

QBD/ Nisen sot në Itali, Turqi,  Austri, Hungari, Spanjë, Kanada dhe Çeki tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë

Nisen sot në Itali, Turqi,  Austri, Hungari, Spanjë, Kanada dhe Çeki dërgesat me  tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë 

QBD/ Nisen sot në Greqi, Gjermani, Zvicër dhe Belgjikë tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.

Nisen sot në Greqi, Gjermani, Zvicër dhe Belgjikë dërgesat e para me  tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë 

QBD/ Vijon puna për dërgimin e teksteve mësimore për shkollat shqipe në diasporë

Vijon puna për dërgimin e teksteve mësimore për shkollat shqipe në diasporë. Qendra e Botimeve për Diasporën, për të tretin vit radhazi 

1596124105

Politika Shtetërore për Diasporën

1596124140

Revistë Informuese

1596124172

Raporti Vjetor

1611223809

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve

Leter nga diaspora

Letra nga Diaspora

Letra nga diaspora.

Letters from the diaspora.

Letters from the diaspora.

Letra nga diaspora Nr.2.

Abetarja

Tekste Shkollore

Fjalor dygjuhesh per femije Shqip-anglisht

Programe Plotësuese

1601029323

Mësimdhënia në Diasporë

Keshilli koordinues Arsimtarve

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporës 

Agjensia

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar

digjital__-320x280

Digjitalizimi i Veprave Shqiptare

gazeta__-280x280

Gazeta “Diaspora Shqiptare”

rrjeti__-280x280

Rrjeti i Profesionistëve të Diasporës