LIBRA PËR FËMIJË

LIBRA PëR fËMIJë

“Nëse ke një kopsht dhe një bibliotekë, atëherë ke gjithçka që të duhet.” Cicero

Fjalor dygjuhësh për fëmijë

Fjalori dygjuhësh për fëmijë është konceptuar për grupmoshën deri në 6 vjeç. Ai është i shoqëruar me ilustrime të përzgjedhura me kujdes për t’i qartësuar e për t’i konkretizuar më shumë fjalët, si dhe për t’i bërë ato më të kuptueshme.

Përzgjedhja është orientuar drejt fjalëve që hyjnë në përditshmërinë e fëmijëve nëpërmjet leximeve të ndryshme, programeve  televizive, të folurit në familje etj.

Fjalori është përgatitur në 9 gjuhë: shqip – anglisht, shqip – italisht, shqip – greqisht, shqip – gjermanisht, shqip – frëngjisht, shqip-ukrainisht, shqip – spanjisht, shqip – turqisht, shqip – kroatisht.

Seria “Klasikët dygjuhësh”

Seria “Klasikët dygjuhësh” iu ofron fëmijëve një metodë të thjeshtë dhe argëtuese të mësimit të gjuhës shqipe përmes përqasjes me një gjuhë të dytë.

Seria  “Klasikët  dygjuhësh”  përfshin titujt më të mirë të klasikëve të një jete, të ilustruar në mënyrë interesante dhe përmban 7 libra me lidhje speciale, me nga dy përralla për çdo libër (gjithsej 14 rrëfime të letërsisë për fëmijë).

 

Projekti  i  botimit  të  serisë  “Klasikët  dygjuhësh” në 5  gjuhë  (shqip  –  italisht,  shqip  –  anglisht,  shqip  – greqisht,  shqip – gjermanisht, shqip – frëngjisht) është miratuar me Vendimin  nr.  7,  datë  07.11.2019, të Këshillit  Koordinues  të  Botimeve për  Diasporën.

(Klikoni mbi ikonë për të shkarkuar librin e dëshiruar.)

Përralla popullore shqiptare

Përralla popullore shqiptare për fëmijë është konceptuar për fëmijë të moshës deri në 6 vjeç.

(Klikoni mbi ikonë për të shkarkuar librin e dëshiruar.)