NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM REDAKTOR SHKENCOR (ANTROPOLOG)

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM REDAKTOR SHKENCOR (ANTROPOLOG)

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

NJOFTIM PËR NJË BASHKËPUNTOR TË JASHTËM GAZETAR NË SHTYPIN E SHKRUAR DHE ONLINE

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

Nis sot Shkolla Verore “Jam shqiptar” për nxënësit e gjuhës shqipe në diasporë, organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

Thirrje për pjesëmarrje në Seminarin XVI për mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

NJOFTIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin zhvilloi një seancë dëgjimore për veprimtarinë vjetore 2022 të Qendrës së Botimeve për Diasporën

REVISTA – SHQIPJA NË DIASPORË 2022

FTESË PËR KONKURRIM PËR BASHKËPUNËTOR TË JASHTËM PËR TRAJNUES PËR KUALIFIKIMIN PROFESIONAL TË MËSIMDHËNËSVE TË GJUHËS SHQIPE DHE KULTURËS SHQIPTARE NË DIASPORË

KOMISIONI I PËRBASHKËT I SHQIPËRISË DHE KOSOVËS PËR MIRATIMIN E TEKSTEVE MËSIMORE TË PËRBASHKËTA PËR DIASPORËN

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE