Tekste Shkollore

Abetare e përbashkët Shqipëri – Kosovë

Abetarja e klasës së parë është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë e Kosovës.

Materiale plotësuese: Mësojmë shqip

Mësojmë Shqip niveli 1

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

“Mësojmë Shqip, Niveli A1” i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.


Për ta zbritur ose shfletuar librin, kliko mbi ikonë.

Mësojmë Shqip niveli A2

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

“Mësojmë Shqip, Niveli A2” i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

Për ta zbritur ose shfletuar librin, kliko mbi ikonë.

Mësojmë Shqip niveli 1 – Libri i mësuesit

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

Libri i mësuesit “Mësojmë Shqip, Niveli A1” i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

Mësojmë Shqip niveli 2 – Libri i mësuesit

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

Libri i mësuesit “Mësojmë Shqip, Niveli A2” i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

Libri i leximeve plotësuese  – niveli A1/A2

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

 

Libri i leximeve plotësuese – Niveli A1/A2 i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

Përralla dhe legjenda për diasporën” – Lexime plotësuese dygjuhëshe

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për “Miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës shqipe në Diasporë”, boton online materialet didaktike “Mësojmë Shqip”.

 

“Përralla dhe legjenda për diasporën” – Lexime plotësuese dygjuhëshe, i hartuar në harmoni me programin e kurrikulës së përbashkët të miratuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës, merr parasysh specifikat e nxënësve prej të cilëve do të përdoret dhe vjen në kuadër të “Mëso shqip”, një paketë e dobishme e cilësore didaktike, e cila përmban 8 tekste didaktike ku përfshihen librat e mësuesit dhe materiale të tjera plotësuese.

TË MËSOJMË GJUHËN AMTARE DHE KULTURËN SHQIPTARE​

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 1-3)
Autorë: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj, Artur Hasani.
Faqe: 165

 

Qendra e Botimeve për Diasporën vë në dispozicion falas për shkollat shqipe në Diasporë tekstin shkollor “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1”. Teksti është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës I-III. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve etj.

 

Ky tekst vjen i rishikuar dhe i përmirësuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën.

 

Për ta zbritur ose shfletuar librin, kliko mbi ikonë.

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 4-6)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 168

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës së IV – VI. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për territoret, historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 7-9)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 200

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Ai është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, dhe i përshtatet fëmijëve të klasës së VII – IX. Me këtë libër fëmijët shqiptarë të këtyre klasave mësojnë në një mënyrë më të zgjeruar e të thelluar, të shkruajnë dhe lexojnë shqip; mësojnë për territoret e historinë e të parëve të tyre si dhe trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

Fletore Tematike

19 fletore tematike të botuara falë projektit për mësimin plotësues të gjuhës së prejardhjes (MGJP) i realizuar nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e Zyrihut (PH Zürich, IPE), të cilat shpërndahen falas nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës.

(Klikoni mbi ikonë për të shfletuar ose shkarkuar librin e dëshiruar.)

Niveli i parë

Niveli i dytë

Niveli i tretë

Libra mësuesi

(Mësuesit në Diasporë të pajisur me tekste shkollore nga Qendra e Botimeve për Diasporën mund të përdorin gjithashtu edhe tekstet digjitale, duke iu referuar kodit në kopertinë: Shko te platforma digjitale.  Shih udhëzuesin e përdorimit.)