Tregime të moçme shqiptareanglisht

Tregime të moçme shqiptare frëngjisht

Tregime të moçme shqiptareitalisht

Tregime të moçme shqiptare gjermanisht

Tregime të moçme shqiptare – greqisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip- greqisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – italisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – anglisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – frëngjisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – gjermanisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – kroatisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – spanjisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – turqisht

Fjalor dygjuhësh për fëmijë shqip – ukrainisht

Seria “Klasikët dygjuhësh” shqip – anglisht

Seria “Klasikët dygjuhësh” shqip – greqisht

Seria “Klasikët dygjuhësh” shqip – italisht