bOTIME PËR DIASPORËN

Periodik

Ky botim vjen si produkt i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, i cili publikohet çdo gjashtë muaj. “Periodik  Diaspora Shqiptare” përbëhet nga studime, raporte, artikuj dhe opionione, kryesisht falë kontributit të studiuesve e shkencëtarëve shqiptarë në Diasporë dhe Shqipëri.

Politika shtetërore për Diasporën

QBD – Revistë Informese

Udhëzues për mësimdhënien në Diasporë 2019