Tekste shkollore

Fletore Tematike

19 fletore tematike të botuara falë projektit për mësimin plotësues të gjuhës së prejardhjes (MGJP) i realizuar nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e Zyrihut (PH Zürich, IPE), të cilat shpërndahen falas nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës.

(Klikoni mbi ikonë për të shfletuar ose shkarkuar librin e dëshiruar.)

Niveli i parë

Kultura shqiptare

kultura shqiptare

Letërsi shqiptare

letersi shqiptare

Libër i gjuhës

liber i gjuhes

Një botë për të gjithë

nje bote per te gjithe

Paraabetare

para abetare

Puna dhe koha e lirë

puna dhe koha e lire

Unë dhe të tjerët

une dhe te tjeret

Niveli i dytë

Gjuha shqipe

gjuha shqipe

Letërsi shqiptare

letersi shqiptare

Një botë për të gjithë

nje bote per te gjithe

Puna dhe koha e lirë

puna dhe koha e lire

Shqiptarët, historia dhe trojet

shqiptaret e historia

Unë dhe të tjerët

une dhe te tjeret

Niveli i tretë

Gjuha shqipe

gjuha shqipe

Letërsi shqiptare

letersi shqipe

Një botë për të gjithë

nje bote per te gjithe

Puna dhe koha e lirë

puna dhe koha e lire

Shqiptarët, historia dhe trojet

shqipater historia dhe trojet

Unë dhe të tjerët

une dhe te tjeret

Libra mësuesi

 

(Mësuesit në Diasporë të pajisur me tekste shkollore nga Qendra e Botimeve për Diasporën mund të përdorin gjithashtu edhe tekstet digjitale, duke iu referuar kodit në kopertinë: Shko te platforma digjitale.  Shih udhëzuesin e përdorimit.)

Libër mësuesi për Abetare

55

Gjuha Shqipe 2

2

Gjuha Shqipe 3

3

Gjuha Shqipe 4

4

Gjuha Shqipe 5

5

Gjuha Shqipe 6

6

Abetare e përbashkët Shqipëri – Kosovë

Abetarja

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare

Abetarja e klasës së parë është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë e Kosovës.

te mesojme gjuhen amtare dhe kulturen shqiptare 1

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1
(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 1-3)”.
Autori: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj, Artur Hasani.
Faqe: 168

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës së I – III. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për territoret, historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

te mesojme gjuhen amtare dhe kulturen shqiptare 2

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2
(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 4-6)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 168

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës së IV – VI. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për territoret, historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

te mesojme gjuhen amtare dhe kulturen shqiptare 3

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3
(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 7-9)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 200

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Ai është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, dhe i përshtatet fëmijëve të klasës së VII – IX. Me këtë libër fëmijët shqiptarë të këtyre klasave mësojnë në një mënyrë më të zgjeruar e të thelluar, të shkruajnë dhe lexojnë shqip; mësojnë për territoret e historinë e të parëve të tyre si dhe trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.