TEKSTE SHKOLLORE

Tekste Shkollore

Abetare e përbashkët Shqipëri – Kosovë

Abetarja e klasës së parë është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë e Kosovës.

TË MËSOJMË GJUHËN AMTARE DHE KULTURËN SHQIPTARE​

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 1-3)
Autorë: Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir Xhemalaj, Artur Hasani.
Faqe: 165

 

Qendra e Botimeve për Diasporën vë në dispozicion falas për shkollat shqipe në Diasporë tekstin shkollor “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1”. Teksti është hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës I-III. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve etj.

 

Ky tekst vjen i rishikuar dhe i përmirësuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën.

 

Për ta zbritur ose shfletuar librin, kliko mbi ikonë.

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 4-6)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 168

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 2”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Teksti është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, në vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët e klasës së IV – VI. Me anë të tij, fëmijët shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për territoret, historinë e trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3

(për nxënësit shqiptarë jashtë Republikës së Shqipërisë, klasa 7-9)
Autori: Ikbale Isaku & Anila Hasani & Fatmir Xhemalaj & Artur Hasani
Faqe: 200

“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 3”, është tekst i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë që jetojnë jashtë kësaj Republike. Ai është fitues i konkursit të shpallur nga kjo ministri, dhe i përshtatet fëmijëve të klasës së VII – IX. Me këtë libër fëmijët shqiptarë të këtyre klasave mësojnë në një mënyrë më të zgjeruar e të thelluar, të shkruajnë dhe lexojnë shqip; mësojnë për territoret e historinë e të parëve të tyre si dhe trashëgiminë kulturore të shqiptarëve.

Fletore Tematike

19 fletore tematike të botuara falë projektit për mësimin plotësues të gjuhës së prejardhjes (MGJP) i realizuar nga Shkolla e Lartë Pedagogjike e Zyrihut (PH Zürich, IPE), të cilat shpërndahen falas nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës.

(Klikoni mbi ikonë për të shfletuar ose shkarkuar librin e dëshiruar.)

Niveli i parë

Niveli i dytë

Niveli i tretë

Libra mësuesi

(Mësuesit në Diasporë të pajisur me tekste shkollore nga Qendra e Botimeve për Diasporën mund të përdorin gjithashtu edhe tekstet digjitale, duke iu referuar kodit në kopertinë: Shko te platforma digjitale.  Shih udhëzuesin e përdorimit.)