THIRRJES PËR APLIKIM TË RECENSENTËVE

  • Të dhenat personale
  • Dokumentet e nevojshme për aplikim:
  • Ngarkoni dokumentet e nevojshme për aplikim:

Emri:

Emri

Mbiemri:

Mbiemri

Adresa e email:

Adresa e email

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Specialist/ekspert sipas fushave:


- Dokument identifikimi;

- Jetëshkrimi (CV-ja);

- Diplomë e ciklit të dytë të studimeve në njërën nga fushat (gjuhë shqipe, letërsi, histori, gjeografi, kulturë muzikore, kulturë figurative);

- Dëshmi e gradave shkencore dhe/ose titujve akademikë (nëse ka);

- Dëshmi të botimeve, pjesëmarrjeve në konferenca dhe kontributeve në arsim dhe/ose shkencë;

- Dëshmi për përvojë në vlerësimin e teksteve mësimore (nëse ka);

- Vetëdeklarim mbi vërtetësinë e dokumenteve të dorëzuara.

Specialist/ekspert gjuhësor:


- Dokument identifikimi;

- Jetëshkrimi (CV-ja);

- Diplomë e noterizuar për ciklin e dytë të studimeve në gjuhë shqipe;

- Dëshmi të përvojës në redaktim gjuhësor në fushën e botimeve;

- Vetëdeklarim mbi vërtetësinë e dokumenteve të dorëzuara. ​

Mësues nga diaspora:


- Dokumenti i identifikimit;

- Diplomë si mësues/mësimdhënës për ciklin fillor/klasor ose në njërën nga fushat e kurrikulës së mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe në mërgatë (gjuhë shqipe, letërsi, histori, gjeografi, kulturë muzikore, kulturë figurative).

- Dëshmi si mësues në Diasporë.

- Dëshmi të përvojës së punës së paku 5-vjeçare si mësues i gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë.

- Dëshmi të kualifikimeve dhe trajnimeve në fushën e mësimdhënies (nëse ka).

- Vetëdeklarim mbi vërtetësinë e dokumenteve të dorëzuara.

Dokumentet duhet të ngarkohen në formatin pdf online

Për pyetje, lutemi na kontaktoni në adresën (info@qbd.gov.al)

Ngarkoni dokuemtat

Ngarkoni dokumentat

Max. size: 700.0 MB