Libra të digjitalizuar nga Biblioteka publike “Marin Barleti”, Shkodër dhe të mundësuar për Qendrën e Botimeve për Diasporën në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve.