Takim për letërsinë shqiptare në Shtëpinë e Përkthimeve në Romë

Takim për letërsinë shqiptare në Shtëpinë e Përkthimeve në Romë

Ditën e martë, më 28 maj 2019, ora 17:30-19:00 në Shtëpinë e përkthimeve në Romë, në bashkëpunim me Ambasadën e Shqipërisë në Itali, u organizua takimi për letërsinë shqiptare. Fokusi i këtij takimi ishte diskutimi mbi përkthimin e autorëve shqiptarë në gjuhën italiane.