Broshura Komemorative “Foleja Kombëtare” u botua për herë të parë në vitin 1931, me rastin e dyzetvjetorit të INSTITUTIT KYRIAS (sipas emrit të familjes), në shtypshkronjën “ Gutenberg”. Ky ishte instituti i parë femëror në Shqipëri i themeluar më 24 maj 1891, nga zonjusha Sevasti Kyrias, dhe rezulton të jetë institucioni arsimor më i vjetër në Shqipëri. Ky libër ka 110 faqe ku është publikuar aktiviteti i Institutit Kyrias, fjalime të personaliteteve të kohës në gjuhën italiane, francese dhe angleze.

Shfleto librin