Shkolla e Gjuhës Shqipe në Madrid organizon një ditë mësimi në natyrë, duke qenë se shkollat janë të mbyllura për shkak të pandemisë. Kjo është shkolla e parë e gjuhës shqipe në historinë e Spanjës. Në këtë situatë që po kalojmë, natyra ka një efekt të fuqishëm në vëmendjen e nxënësve, rrit aktivitetin fizik, nxit vetëkënaqësinë dhe angazhimin e tyre. Për më tepër, natyra krijon një ambient më të qetë dhe më të sigurt për mësim.

Mëso më shumë