Qendra e Botimeve të Diasporës, me qëllim njohjen e autorëve shqiptarë në Diasporë sjell botimet e tyre në një revistë, e cila tashmë mund të shfletohet falas online, në shqip dhe në anglisht.
Ky botim me intervista, analiza, retrospektive, krijimtari vjen me synimin jo vetë të mbrojtjes dhe përhapjes së gjuhës shqipe përmes letrave të bukura por dhe vendosjen e urave të komunikimit të autorëve shqiptarë në kohë apo vende të ndryshme, mes vetes dhe lexuesit, shqiptarë apo të huaj, në mbështetje të krijimtarisë më të mirë.

Numrin e parë të revistës “Letra nga Diaspora” në versionin anglisht mund ta lexoni këtu: