Revista Mësuesi, në vitin e gjashtë të botimit (1929), Nr. 8-9-10, nën drejtimin e Karl Gurakuqit. Kjo revistë përmban shkrime mbi edukimin, pedagogjinë e të mësuarit të gjuhës shqipe, këndimit dhe aritmetikës në shkollën fillore. Në revistë gjendet edhe një pjesë me vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.

Mëso më shumë