Numri i parë i “Revistës Pedagogjike” doli në shtator të vitin 1922. Ky ishte organ udhëheqës për të gjithë arsimtarët, plani dhe rruga e tyre për mësimin e gjuhës shqipe. Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, kurseve për të rriturit, gjuhës shqipe, modele orësh mësimi etj. Ky ishte botim i përmuajshëm i Ministrisë së Arsimit dhe drejtohej nga Salih Çeka.

Burimi…