Komisioni i Shkollës Normale i dalë nga Kongresi i Elbasanit 1909.

Nga e majta, lart: Ahmed Dakli, Qzim Hydi, RrapushDemeti, Andon Beça, Ibrahim Buçi, Hasan Çiftja.

Nga e majta, ulur: Sheh Sheguni, Qemal Karaosmani,Papa Janaqi.