Dibër, 1941/ I pari grup mësuesish që shkuan nga “Normalja e Elbasanit” për përhapjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare.
400 studentë që u diplomuan nga shkolla “Normalja e Elbasanit” dhe shkolla “Harry Fultz” u përhapën nëpër të gjitha trojet shqiptare për të përhapur arsimin shqip.