Shkolla shqipe “BESA” zhvilloi në ambientet e UPTER, të Universitetit Popullor të Romës ceremoninë e mbylljes së vitit shkollor 2019/2020. Kjo shkollë, e udhëhequr nga Edmond Godo, u themelua në shkurt 2002 e cila synon të promovojë kulturën shqiptare në Itali.
Në ceremoninë e mbylljes së vitit shkollor morën pjesë të gjithë ata që e bënë të mundur këtë iniciativë të vlefshme: nxënës, mësues (të cilët edhe përkundër pandemisë vazhduan mësimet në internet), anëtarët e bordit të shkollës BESA dhe mbi të gjitha prindërit, të cilët janë mbështetësit e vërtetë të shkollës

Mëso më shumë