Shkrimtari Arben Dedja ka përkthyer një artikull  të Giulio Mozzi (titulli origjinal: Dhjetë arsyet e vërteta pse letërsia anglosaksone prodhon vu kryevepra kurse ajo italiane jo) ku tërthori flet për dygjuhësinë tonë.  Ai e quan gjuhën italiane “të vogël” në krahasim me gjuhën angleze. Shumë autorë zgjedhin të shkruajnë në gjuhën angleze veprat e tyre dhe ky është një tregues pse letërsia angleze prodhon me shumë kryevepra .
Aktualisht, shkrimtari Arben Dedja jeton në Itali dhe është kërkues shkencor i Departamentit të  shkencave Kardio-Torako-Vaskulare dhe të Shëndetit Publik në Universitetin e Padovës.

Mëso më shumë