Për të gjithë mësuesit dhe Shkollat e Gjuhës Shqipe në Diasporë, shërbimi i mësimdhënies në distancë përmes Platformës Digjitale “Schoolme”, është falas mundësuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën.

Platforma mundëson shpjegimin e lëndëve të ndryshme në gjuhën shqipe nga mësues të kualifikuar, duke pasur në dispozicion video shkencore, filma, imazhe, dokumente etj.

Në vijim një nga mësimet e gjuhës shqipe për klasën e parë fillore, “Shqisat”.

Ndiq orën mësimore “Shqisat”