Qendra e Botimeve për Diasporën ia ka kushtuar energjitë e saj krijimit të menjëhershëm të urave të komunikimit me të gjitha forcat lëvizëse kulturore në diasporë, shoqatat shqiptare kulturore, shkollat, mësuesit, artistët etj., me misionin e saj parësor ruajtjen e gjuhës shqipe.

Pse u krijua Qendra e Botimeve për Diasporën dhe cili është roli i saj? Pse duhet të ketë enkas botime posaçërisht për Diasporën? Cila është rëndësia e një platforme për mësimin e gjuhës shqipe?

Në një intervistë për televizionin “A2-CNN” drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën, Mimoza Hysa, bën një pasqyrë të plotë të punës së deritanishme, duke paraqitur njëkohësisht vizionin dhe synimet për të ardhmen e afërt.

Intervista