Shkodër, viti 1924. Nga e majta në të djathtë Dom Lazër Shantoja, prift dioqezan, publicist, përkthyes, poet lirik, satirist dhe esperantisti i parë shqiptar; Mustafa Kruja, mësues, firmëtar i Deklaratës së Pavarësisë të Shqipërisë, patriot, nëpunës, politikan, studiues i shqipes, historian e publicist; Beqir Valteri, deputet.