Botimi i pestë i abetares për shkollat fillore, “Abetar : për shkollat popullore shqipe,” me autor Ndue Paluca. E miratuar nga Ministria e Arsimit në vitin 1930. Kjo abetare ka gjithsej 128 faqe dhe është e shoqëruar me ilustrime. Në faqen 96 fillojnë “Këndimet”, (pjesë leximesh dhe vjershash ). Në fund të librit gjenden disa tregime toskërisht të titulluara “Edhe pak fjalë toskënisht”.

Mëso më shumë