SHBA, 1935/ Fan Noli dhe Kori i Katedrales së Shën Gjergjit


Kori i Katedrales së Shën Gjergjit, Kisha Ortodokse Shqiptare në Boston të SHBA-së në vitin 1935. Rreshti i parë nga majtas: Annette Kondi (Fortinallis), Tefta Tromara, Gloia Tromara, At Fan Noli, Florence Kondi (Mazza), Anna Andon (Gibbs) dhe Louise Pambuku (McCann). Rreshti i mesëm nga majtas: Peter Chani, Esther Peterson, Margaret Peterson, ?, Ellen Chani-Kondel dhe Charles Stavro. Rreshti i lartë nga majtas: John Paul Pano, Spiro Metro, D. Theodore, Leo Joseph dhe Teddy Joseph.