Monthly Archives: February 2019

Pyetësor

By |February 28th, 2019|

Ky pyetësor bëhet nga Qendra e Botive për Diasporën dhe shpërndahet në të gjithë botën ku jetojnë pjestarë të Diasporës shqiptare, për të parë se si organizohet mësimi i gjuhës, kulturës dhe trashëgimisë shqiptare dhe mësime të tjera në gjuhën shqipe.
Pyetësori mbledh të dhëna për programin arsimor që ofrohet; burimet arsimore dhe njerëzore; mësuesit; përdorimi […]

Samiti i dytë i Diasporës

By |February 26th, 2019|

Samiti i dytë i Diasporës Shqiptare do të zhvillohet në datat 28 shkurt – 2 mars 2019. Në këtë aktivitet mbarë shqiptar pritet të marrin pjesë qindra përfaqësues të Diaporës shqiptare.

Ky Samit është një arsye që pavarësisht bindjeve apo vendndodhjes, shqiptarët të diskutojnë sfidat e botës ku jetojnë, presionin e teknologjisë dhe një mënyrë të re […]