Monthly Archives: September 2021

Diaspora tani me një tekst të përbashkët për mësimin e gjuhës shqipe

By |September 30th, 2021|

Teksti Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare – Niveli 1 (shoqëruar me Fletën e punës) është hartuar në përputhje me Kurrikulën e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë, miratuar nga MASR, Shqipëri, dhe MASH, Kosovë.

 

STRUKTURA E TEKSTIT

Teksti është ndërtuar në tri […]

QBD/ Nisen sot në Bullgari, Suedi, Finlandë, Norvegji, Japoni, Ukrainë, Angli, Kroaci, Danimarkë dhe SHBA tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë

By |September 10th, 2021|

Nisen sot në Bullgari, Suedi, Finlandë, Norvegji, Japoni, Ukrainë, Angli, Kroaci, Danimarkë dhe SHBA dërgesat me  tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.
3595 tekste shkollore “Të mësojmë gjuhën amtare” (1, 2, 3) të paracaktuara për mësimdhënien e gjuhës dhe kulturës shqiptare, dërguar falas […]

QBD/ Nisen sot në Itali, Turqi, Austri, Hungari, Spanjë, Kanada dhe Çeki tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë

By |September 9th, 2021|

Nisen sot në Itali, Turqi,  Austri, Hungari, Spanjë, Kanada dhe Çeki dërgesat me  tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.
4106 tekste shkollore “Të mësojmë gjuhën amtare” (1, 2, 3) të paracaktuara për mësimdhënien e gjuhës dhe kulturës shqiptare, dërguar falas nga Qendra e […]

QBD/ Nisen sot në Greqi, Gjermani, Zvicër dhe Belgjikë tekstet shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.

By |September 7th, 2021|

Nisen sot në Greqi, Gjermani, Zvicër dhe Belgjikë dërgesat e para me tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.
3395 tekste shkollore “Të mësojmë gjuhën amtare” (1, 2, 3) të paracaktuara për mësimdhënien e gjuhës dhe kulturës shqiptare, dërguar falas nga Qendra e Botimeve […]