Monthly Archives: November 2021

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A2”

By |November 11th, 2021|

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 “Për miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës […]

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 2 – Libri i mësuesit”

By |November 11th, 2021|

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 “Për miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës […]

Qendra e Botimeve për Diasporën në dy vite: Jo premtime, po realizime

By |November 8th, 2021|

Qendra e Botimeve për Diasporën në dy vite: Jo premtime, po realizime
Më datat 6 dhe 7 nëntor në Tolentino dhe në Bolonja të Italisë u zhvilluan dy seminare të rëndësishme mbi mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë, të organizuara mbi bazën e një programi të përbashkët hartuar nga Lidhja […]

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli 1 – Libri i mësuesit”

By |November 5th, 2021|

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 “Për miratimin e krijimit të Platformës online për mësimdhënien e gjuhës […]