Monthly Archives: October 2021

Qendra e Botimeve për Diasporën boton falas online “Mësojmë Shqip, Niveli A1”

By |October 8th, 2021|

Mundësi të reja për tekste mësimore plotësuese për shkollat në Diasporë:

Qendra e Botimeve për Diasporën, bazuar në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Fakultetin e Historisë e të Filologjisë të Universitetit të Tiranës të miratuar me vendim të Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, Nr. 160 Prot., datë 16.04.2020 për […]

Një gjuhë, një komb!

By |October 1st, 2021|

“Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli I, tashmë gati për të gjithë nxënësit në Diasporë.”[qode_video_box video_link=”https://youtu.be/GjRT2UVF9Eg” video_image=”18075″]