Monthly Archives: December 2022

SHPALLJE PËR VEND VAKANT PUNE

By |December 23rd, 2022|

Në zbatim të Ligjit nr.16, date 18/04/2018 “Për diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave
për krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën nr. 469, datë 26.07.2018 si dhe Ligjit nr.
7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, QBD-ja shpall
konkursin për pozicionin vakant :
Arkiv/Protokoll pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.
Kategoria e […]

Njoftim Për Bashkëpuntor Të Jashtëm Për Përgatitjen E Videove Didaktike Për Projektin “Mësojmë Shqip”

By |December 2nd, 2022|

Qendra e Botimeve për Diasporën kërkon bashkëpunëtorë të jashtëm, për realizimin e videove didaktike “Mësojmë shqip”

Bashkëpunëtor i jashtëm për realizimin e videove didaktike “Mësojmë shqip”- mësues i
gjuhës shqipe.
Mësuesi i gjuhës shqipe, do të shpjegojë pjesët e përzgjedhura nga materiale mësimore dhe do t’u përcjellë nxënësve informacionet dhe konceptet kryesore si në klasë.
Bashkëpunëtori i jashtëm (mësuesi […]