NJOFTIM PËR KONKURRIM PËR VEND PUNE

By |April 6th, 2022|

Në zbatim të ligjit nr.16 datë 18.4.2018 “Për Diasporën”, të Vendimit të Këshillit të Ministravepër krijimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën nr.469…

kliko: